Priemyselné odmasťovacie prípravky

Odmasťovacie prípravky ŠTANDARD a DELSOL pre ekologické odmasťovacie stoly

Základná charakteristika
Odmasťovacie prípravky Štandard a Delsol sú zmesi rafinovaných, nízkoaromatických ropných frakcií uhľovodíkov. Neobsahujú vodu a nie sú rieditelné vodou.

Odmasťovacie prípravky majú vysokú odmasťovaciu schopnosť a dlhú životnosť. Nahradzujú doteraz používané odmasťovacie prostriedky ako sú trichlór a tetrachlóretylén, tiež petropal, petrolej, technické a lakovné benzíny, atď. Prípravky sú plne kompaktibilné s väčšinou kovov a materiálov používaných v priemysle. Sú vhodné na čistenie dielov pri opravách a údržbe, na čistenie ručného náradia a elekrodielov, podmienečne sú vhodné pred povrchové úpravy.

Druhy prípravkov
 • Štandard Extra-S: je najpoužívanejší prípravok určený na bežné odmastenie.
 • Štandard Plus-S: je určený na medzioperačné príp. finálne odmastenie tam, kde sa vyžaduje antikorózna ochrana do 30 dní.
 • Delsol 95: je určený na silne znečistené súčiastky so skrátenou dobou schnutia.
 • Delsol 100: je určený na dokonalé odmastenie, má najkratšiu dobu schnutia.

  Štandard-y Delsol 95 Delsol 100
Hustota (kg/m3) 760 – 780 780 - 790 760 - 770
Bod vzplanutia (C) 64 62 59
Odparivosť (Ether=1) 200 170 85
Trieda nebezpečnosti III. III. III.
Prípravky dodávame v 50, 160 a 200 lit. balení.


Vodou riediteľné prípravky pre ostrekové čistiace zariadenia a ultrazvukové vane

Prípravky určené pre ostrekové čistiace zariadenia, záplavové a ultrazvukové zariadenia pre čistenie, pasiváciu, fosfátovanie dielov postrekom a ponorom.
Prípravky dodávame ako koncentrát, miešajú sa s vodou, väčšinou v 1-5%-nej koncentrácii. Takto pripravené médium je potrebné zohrievať v zásobnej nádrži zariadenia na teplotu 50-70°C.

Druhy prípravkov
 • ST101 – neutrálny prípravok, používa sa v ponorových, ultrazvukových a postrekových zariadeniach na čistenie a pasiváciu. Vhodný pre železo, oceľ, meď, mosadz, hliník a zinok.
 • ST143 – alkalický prípravok s obsahom hydroxidu draselného. Používa sa v jedno alebo viackomorových postrekových linkách na čistenie a odmasťovanie dielov. Vhodný pre oceľ, hliník, meď a farebné kovy.
 • ST042 – alkalický prípravok, používa v ponorových, ultrazvukových a postrekových zariadeniach na čistenie a pasiváciu. Vhodný pre železo a oceľ.
 • ST128 – alkalický prípravok, používa sa v ponorových a ultrazvukových zariadeniach. Rozpúšťa koróziu a farbu, vhodný pre oceľ, nerez a nikel.
 • ST533 – prípravok na ochranu proti korózii, používa sa v postrekových a ponorových zariadeniach.
 • ST600 – kyslý prípravok, určený na čistenie a fosfátovanie železa a ocele, tiež vhodný na čistenie plastov a hliníka.
 • ST902 – odpeňovač.
 • S1F – alkalický prípravok s obsahom hydroxidu sodného. Používa sa v jedno alebo viackomorových postrekových linkách na čistenie a odmasťovanie dielov. Vhodný pre oceľ, hliník, meď a farebné kovy.

Prípravky dodávame v 25kg balení.
© 2016 QTS SLOVAKIA, spol.s r.o. Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA
qts@qts.sk | 037 / 78 33 222