Výmena prípravku v ekologických odmasťovacích stoloch

Výmenný servis


Výmenu znečisteného odmasťovacieho prípravku v ekologických odmasťovacích stoloch realizujeme podľa potreby zákazníka.

V rámci dodávky odmasťovacieho prípravku vykonávame nasledovný bezplatný servis:
 • vyčistenie pracovnej plochy zariadenia
 • výmena prípravku v zariadení
 • podľa potreby výmena príslušenstva
 • označenie zariadenia podľa platných predpisov
 • preskúšanie funkčnosti zariadenia
 • odvoz a likvidácia znečisteného prípravku
 • doklad o odbere odpadu
 • doprava

Druhy prípravkov

 • Štandard Extra-S: je najpoužívanejší prípravok určený na bežné odmastenie.
 • Štandard Plus-S: je určený na medzioperačné príp. finálne odmastenie tam, kde sa vyžaduje antikorózna ochrana do 30 dní.
 • Delsol 95: je určený na silne znečistené súčiastky so skrátenou dobou schnutia.
 • Delsol 100: je určený na dokonalé odmastenie, má najkratšiu dobu schnutia.

© 2016 QTS SLOVAKIA, spol.s r.o. Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA
qts@qts.sk | 037 / 78 33 222